Ansvarsfriskrivning

Informationen från hadenspotions.se/ROH Trade & Commerce på denna webbplats eller av dess anställda per telefon eller e-post inklusive länkar till och från denna webbplats är endast för utbildnings- och underhållningsändamål och bör inte tolkas som en rekommendation för en specifik behandling plan, produkt, handlingssätt eller medicinsk behandling.

Vår webbplats är inte på något sätt, direkt eller indirekt, en annons eller anspråk på effektiviteten för några verkliga hasspotionsprodukter eller användningen av dessa i samband med behandlingen av något medicinskt tillstånd, och den får inte heller tolkas som sådan. Hadenspotions.se/ROH Trade & Commerce gör absolut inga påståenden eller kopplingar om att några hadenspotions-produkter är lämpliga för att behandla någon sjukdom eller tillstånd.

Hadenspotions.se/ROH Trade & Commerce tillhandahåller inte specifik medicinsk rådgivning, är inte engagerad i att tillhandahålla medicinska eller professionella tjänster och stöder inte någon medicinsk eller professionell service eller information som erhållits genom eller genom några länkar till eller från denna webbplats. Användning av informationen på denna webbplats ersätter inte lämpliga medicinska konsultationer med en läkare för att möta hälsa och medicinska behov hos dig eller någon du köper för.

Observera att uttalanden som finns på denna webbplats inte har godkänts av Food and Drug Administration. Informationen och yttrandena som finns här är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom. Informationen på denna webbplats är inte avsedd att ersätta ditt förhållande till en kvalificerad vårdpersonal och är inte avsedd som medicinsk rådgivning.

Uttalanden är åsikter och kan inte konstitueras som fakta eller medicinska utvärderingar. Alla uttalanden och artiklar som hittas här är endast för informationssyften och är inte avsedda som medicinsk rådgivning. Eftersom det alltid finns vissa risker med att publicera alternativa verk, är författarna, förläggaren och distributörerna inte ansvariga för några negativa effekter eller konsekvenser till följd av användningen av förslag eller procedurer som beskrivs här.

Innehållet på hadenspotions.se är information baserad på författarnas åsikter och stipendium. Denna webbplats är endast avsedd för utbildningsändamål som är strikt skyddade med fritt tal. Alla varumärken och registrerade varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare och används inte här för kommersiella ändamål. Alla bilder och information som visas på denna webbplats tillhör deras respektive ägare. Vi har ingen copyright om dessa bilder och nyheter. Vi ansvarar inte för felaktig eller ofullständig information. Dessa bilder har samlats från olika offentliga källor som överväger att vara i allmän egendom. Om någon har några invändningar mot visning av bild och nyheter kan det komma till vårt meddelande genom att skicka ett meddelande till kontakt@hadenspotions.se och samma kommer att tas bort omedelbart, efter verifiering av anspråket.