Senast uppdaterad 01/01/2020

ALLMÄNA VILLKOR

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal som har gjorts mellan dig, vare sig det är personligen eller på uppdrag av en enhet (”du”) och hadenspotions.se/ROH Trade & Commerce (”vi”, ”oss” eller ”vår”), angående din åtkomst till och användning av webbplatsen hadenspotions.se såväl som någon annan medieform, mediekanal, mobilwebbplats eller mobilapplikation relaterad, länkad eller på annat sätt ansluten därtill (kollektivt ”webbplatsen”).

Du samtycker till att genom att öppna webbplatsen har du läst, förstått och samtycker till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla dessa användarvillkor är du uttryckligen förbjuden att använda webbplatsen och du måste avbryta användningen omedelbart.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen då och då införlivas uttryckligen här genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller ändringar av dessa användarvillkor när som helst och av någon anledning.

Vi kommer att varna dig om eventuella förändringar genom att uppdatera ”Senast uppdaterad” datum för dessa användarvillkor, och du avstår från rätten att få specifikt meddelande om varje sådan ändring.

Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att bli föremål för och kommer att anses ha blivit medveten om och godkänt ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum då sådana reviderade användarvillkor publiceras.

Informationen som tillhandahålls på sajten är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller förordningar eller som kommer att underkasta oss något krav på registrering inom sådan jurisdiktion eller land .

Därför gör de personer som väljer att komma åt sajten från andra platser det på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnaden av lokala lagar, om och i den utsträckning lokal lagar är tillämpliga.

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 13 år gamla. Alla användare som är minderåriga i den jurisdiktion där de bor (vanligtvis under 18 år) måste ha tillstånd från och övervakas direkt av deras förälder eller vårdnadshavare att använda webbplatsen. Om du är mindreårig måste du låta din förälder eller vårdnadshavare läsa och godkänna dessa användarvillkor innan du använder webbplatsen.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inget annat anges är webbplatsen vår egen egendom och alla källkoder, databaser, funktionalitet, mjukvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på sajten (kollektivt ”innehållet”) och varumärken, service märken och logotyper som finns däri (”märkena”) ägs eller kontrolleras av oss eller licensieras till oss och är skyddade av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och illojal konkurrenslagar i USA, utländska jurisdiktioner och internationella konventioner.

Innehållet och varumärkena tillhandahålls på webbplatsen ”SOM ÄR” för din information och personligt bruk. Förutom vad uttryckligen anges i dessa användarvillkor, får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, aggregeras, publiceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översätts, överförs, distribueras, säljs, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Under förutsättning att du är berättigad att använda sajten, har du en begränsad licens för att komma åt och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av alla delar av innehållet som du har fått rätt tillgång endast för din personliga, icke-kommersiella använda sig av. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig på och till webbplatsen, innehållet och märkena.

ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda webbplatsen, föreställer du och garanterar att:

(1) all registreringsinformation som du skickar är sann, korrekt, aktuell och fullständig;

(2) du kommer att upprätthålla riktigheten i sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov;

(3) du har den lagliga behörigheten och du samtycker till att följa dessa användarvillkor;

(4) du är inte under 13 år;

(5) du inte är en minderårig i den jurisdiktion som du är bosatt i, eller om en minderårig, har du fått föräldrarnas tillstånd att använda webbplatsen;

(6) du kommer inte att få åtkomst till sajten med automatiserade eller icke-mänskliga medel, vare sig genom en bot, skript eller på annat sätt;

(7) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt syfte;

(8) din användning av webbplatsen bryter inte med gällande lagar eller förordningar.

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätten att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).

ANVÄNDARREGISTRERING

Du kan behöva registrera dig på webbplatsen. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och kommer att ansvara för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn som du väljer om vi, enligt vår egen bedömning, fastställer att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscen eller på annat sätt stötande.

PRODUKTER

Vi gör allt för att visa så exakt som möjligt färger, funktioner, specifikationer och detaljer om de produkter som finns tillgängliga på webbplatsen. Vi garanterar emellertid inte att produkternas färger, funktioner, specifikationer och detaljer kommer att vara korrekta, fullständiga, pålitliga, aktuella eller fria från andra fel, och din elektroniska skärm kanske inte exakt återspeglar de faktiska färgerna och detaljerna i Produkter.

Alla produkter är beroende av tillgänglighet, och vi kan inte garantera att varor kommer att finnas i lager. Vi förbehåller oss rätten att avbryta alla produkter när som helst av någon anledning. Priserna för alla produkter kan ändras.

KÖP OCH BETALNING

Vi accepterar följande betalningsformer: PayPal och kredit/betalkort via Stripe. Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via webbplatsen. Du samtycker till att snabbt uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och utgångsdatum för betalkort, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Försäljningsskatt kommer att läggas till priset på köp som vi anser kräva av oss. Vi kan ändra priser när som helst. Alla betalningar ska vara i amerikanska dollar.

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som då gäller för dina köp och eventuella fraktkostnader, och du godkänner oss att debitera din valda betalningsleverantör för sådana belopp vid beställningen.

Om din beställning är föremål för återkommande avgifter, samtycker du till att vi debiterar din betalningsmetod återkommande utan att kräva ditt förhandsgodkännande för varje återkommande debitering tills du avbryter den tillämpliga beställningen. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller fel i prissättningen, även om vi redan har begärt eller fått betalning.

Vi förbehåller oss rätten att vägra beställningar som görs via webbplatsen. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta de köpta mängderna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som placerats av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och / eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

[RETUR / ÅTERBETALNING] POLICY

Återbetalning kommer att utfärdas för produkter som returneras till oss i obrutet och oskadat skick, kontakt med oss måste ske per E-post inom 14 dagar av varans emottagande. Returfrakt står köparen för och även att returen skickas på ett sådant vis att den går att spåra.

FÖRBUDSAKTIVITETER

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat syfte än det som vi gör webbplatsen tillgänglig för. Webbplatsen får inte användas i samband med kommersiella ansträngningar förutom de som specifikt har godkänts eller godkänts av oss.

Som användare av sajten accepterar du att inte:

 1. systematiskt hämta data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 2. göra obehörig användning av sajten, inklusive att samla in användarnamn och / eller e-postadresser för användare på elektronisk eller annan väg för att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiserade sätt eller under falska förutsättningar.
 3. använd en köpande agent eller köpande agent för att göra köp på webbplatsen.
 4. använd webbplatsen för att annonsera eller erbjuda att sälja varor och tjänster.
 5. kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller verkställer begränsningar för användningen av webbplatsen och / eller innehållet som finns i den.
 6. delta i obehörig inramning av eller länka till webbplatsen.
 7. lura, bedrägeri eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation, till exempel användarlösenord;
 8. göra felaktig användning av våra supporttjänster eller skicka falska rapporter om missbruk eller felaktig uppförande.
 9. engagera sig i automatiserad användning av systemet, till exempel att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon data mining, robotar eller liknande datainsamlings- och extraktionsverktyg.
 10. störa, störa eller skapa en onödig börda på webbplatsen eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till webbplatsen.
 11. försök att efterge sig en annan användare eller person eller använda användarnamnet för en annan användare.
 12. sälja eller på annat sätt överföra din profil.
 13. använda all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
 14. använda sajten som en del av alla ansträngningar att tävla med oss ​​eller på annat sätt använda sajten och / eller innehållet för intäktsgenererande ansträngningar eller kommersiellt företag.
 15. dechiffrera, dekompilera, demontera eller backa ingenjör av programvaran som innefattar eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
 16. försök att kringgå alla åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
 17. trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.
 18. radera upphovsrätten eller andra äganderättmeddelanden från något innehåll.
 19. kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
 20. ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av stora bokstäver och skräppost (kontinuerlig publicering av repetitiv text), som stör varje partis oavbruten användning och njutning av webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktioner, funktioner, drift eller underhåll av webbplatsen.
 21. ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationssamlings- eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafikutbytesformat (“gifs”), 1 × 1 pixlar, webbbugg, cookies , eller andra liknande enheter (ibland kallad ”spionprogram” eller ”passiva insamlingsmekanismer” eller ”pcms”).
 22. utom som kan vara resultatet av standard sökmotor eller webbläsaranvändning, använda, starta, utveckla eller distribuera ett automatiserat system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fusktjänster, skrapa eller offline-läsare som öppnar webbplatsen, eller använder eller lanserar något obehörigt skript eller annan programvara.
 23. nedskärning, plåga eller på annat sätt skada, enligt vår åsikt, oss och / eller webbplatsen.
 24. använda webbplatsen på ett sätt som inte överensstämmer med gällande lagar och förordningar.
 25. [Övrig]

ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

Webbplatsen kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och annan funktionalitet och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, sända, utföra, publicera, distribuera, eller sända innehåll och material till oss eller på sajten, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (tillsammans ”Bidrag”).

Bidrag kan visas av andra användare av sajten och via tredjepartswebbplatser. Som sådant kan alla bidrag du överför behandlas som icke-konfidentiellt och icke-äganderätt. När du skapar eller gör tillgängliga bidrag bidrar du därmed till att:

 1. skapande, distribution, överföring, offentlig visning eller prestanda och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina bidrag inte och kommer inte att kränka de äganderättigheterna, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke, handelshemlighet eller tredje parts moraliska rättigheter.
 2. du är skaparen och ägaren av eller har nödvändiga licenser, rättigheter, samtycke, utgivningar och behörigheter att använda och för att ge oss, webbplatsen och andra användare av sajten möjlighet att använda dina bidrag på något sätt som planeras av webbplatsen och dessa Villkor.
 3. du har det skriftliga medgivandet, frisläppandet och / eller tillståndet från varje identifierbar enskild person i dina bidrag för att använda namnet eller likheten för var och en av dessa identifierbara individuella personer för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på något sätt som övervägs av Webbplatsen och dessa användarvillkor.
 4. dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
 5. dina bidrag är inte oönskade eller obehöriga reklam, marknadsföringsmaterial, pyramidscheman, kedjebrev, skräppost, massmeddelanden eller andra former av uppmaning.
 6. dina bidrag är inte otydliga, svåra, snodiga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, skadliga, förtalande eller på annat sätt ostörliga (som bestämts av oss).
 7. dina bidrag inte förlöjligar, hånar, minskar, skrämmer eller missbrukar någon.
 8. dina bidrag förespråkar inte våldsamma störtande av någon regering eller uppmanar, uppmuntrar eller hotar fysisk skada mot en annan.
 9. dina bidrag bryter inte med gällande lagar, regler eller regler.
 10. dina bidrag bryter inte med tredjeparts integritets- eller publicitetsrättigheter.
 11. dina bidrag inte innehåller något material som söker personlig information från någon under 18 år eller utnyttjar personer under 18 år på ett sexuellt eller våldsamt sätt.
 12. dina bidrag bryter inte med någon lag eller statlig lag om barnpornografi eller på annat sätt syftar till att skydda minderåriges hälsa eller välbefinnande;
 13. dina bidrag inkluderar inga stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuell preferens eller fysiskt handikapp.
 14. dina bidrag bryter inte på annat sätt eller länkar till material som bryter mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller tillämplig lag eller förordning.

All användning av webbplatsen i strid med ovanstående överträder dessa användarvillkor och kan resultera i, bland annat, upphörande eller upphävande av dina rättigheter att använda webbplatsen.

BIDRAGLICENS

och bevilja och godkänna underlicenser för ovanstående. Användning och distribution kan ske i alla medieformat och via alla mediekanaler.

Denna licens kommer att gälla för alla former, media eller teknik som nu är kända eller nedan utvecklade, och inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisnamn, i tillämpliga fall, och alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper, och personliga och kommersiella bilder du tillhandahåller. Du avstår från alla moraliska rättigheter i dina bidrag och du garanterar att moraliska rättigheter inte på annat sätt har hävdats i dina bidrag.

Vi hävdar inget ägande över dina bidrag. Du behåller fullt ägande av alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter som är förknippade med dina bidrag. Vi ansvarar inte för några uttalanden eller framställningar i dina bidrag som du tillhandahåller inom något område på webbplatsen.

Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du accepterar uttryckligen att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

Vi har rätt, enligt vårt eget och absoluta skönsmässig bedömning, (1) att redigera, redigera eller på annat sätt ändra bidrag; (2) för att kategorisera eventuella bidrag för att placera dem på lämpligare platser på webbplatsen; och (3) att förskärma eller ta bort eventuella bidrag när som helst och av någon anledning utan föregående meddelande. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina bidrag.

RIKTLINJER FÖR ÖVERSIKT

Vi kan ge dig områden på webbplatsen för att lämna recensioner eller betyg. När du publicerar en recension måste du följa följande kriterier:

(1) du bör ha erfarenhet från första hand med den person / enhet som granskas;

(2) dina recensioner bör inte innehålla stötande banning eller kränkande, rasistiska, stötande eller hatande språk;

(3) dina recensioner bör inte innehålla diskriminerande referenser baserade på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, äktenskaplig status, sexuell läggning eller funktionshinder;

(4) dina recensioner bör inte innehålla referenser till olaglig aktivitet;

(5) Du bör inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner;

(6) Du bör inte dra några slutsatser om lagligheten av beteende;

(7) du får inte posta några falska eller vilseledande uttalanden;

(8) du kanske inte organiserar en kampanj som uppmuntrar andra att lägga till recensioner, vare sig de är positiva eller negativa.

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller ta bort recensioner, även om någon anser att recensioner är ostörliga eller felaktiga. Recensioner stöds inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikter från någon av våra dotterbolag eller partners.

Vi tar inte ansvar för någon granskning eller för några fordringar, skulder eller förluster till följd av någon granskning. Genom att publicera en recension beviljar du härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, tilldelbar och underlicensierbar rättighet och licens för att reproducera, ändra, översätta, överföra på något sätt, visa, utföra, och / eller distribuera allt innehåll relaterat till recensioner.

LICENS FÖR MOBILTILLÄMPNING

Använd licens

Om du öppnar webbplatsen via en mobilapplikation ger vi dig en återkallbar, icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad rätt att installera och använda mobilapplikationen på trådlösa elektroniska enheter som ägs eller kontrolleras av dig, och att få åtkomst till och använda mobilapplikation på sådana enheter strikt i enlighet med villkoren för denna mobilapplicens i dessa användarvillkor.

Du borde inte:

(1) dekompilera, bakåtingenjör, demontera, försöka härleda källkoden för eller dekryptera applikationen;

(2) göra alla ändringar, anpassningar, förbättringar, förbättringar, översättningar eller derivatarbete från applikationen;

(3) bryter mot gällande lagar, regler eller förordningar i samband med din åtkomst eller användning av applikationen;

(4) ta bort, förändra eller dölja eventuellt äganderätt (inklusive meddelande om upphovsrätt eller varumärke) som vi eller applikatörens licensgivare har lagt ut

(5) använda applikationen för alla intäktsgenererande ansträngningar, kommersiella företag eller andra ändamål för vilka den inte är utformad eller avsedd;

(6) göra applikationen tillgänglig över ett nätverk eller annan miljö som tillåter åtkomst eller användning av flera enheter eller användare samtidigt;

(7) använda applikationen för att skapa en produkt, tjänst eller programvara som direkt eller indirekt är konkurrenskraftig med eller på något sätt ersätter applikationen;

(8) använda applikationen för att skicka automatiserade frågor till någon webbplats eller för att skicka oönskad kommersiell e-post;

(9) använda all egendomlig information eller något av våra gränssnitt eller vår annan immateriell egendom vid design, utveckling, tillverkning, licensiering eller distribution av applikationer, tillbehör eller enheter för användning med applikationen.

Apple- och Android-enheter

Följande villkor gäller när du använder en mobilapplikation som erhållits från antingen Apple Store eller Google Play (var och en ”App-distributör”) för att komma åt webbplatsen:

(1) licensen som du har beviljat för vår mobilapplikation är begränsad till en icke överförbar licens för att använda applikationen på en enhet som använder Apple iOS- eller Android-operativsystemen, i tillämpliga fall, och i enlighet med användningsreglerna som anges i den tillämpliga appdistributörens användarvillkor;

(2) vi är ansvariga för att tillhandahålla alla underhålls- och supporttjänster med avseende på mobilapplikationen som anges i villkoren för denna mobilapplicens i dessa användarvillkor eller på annat sätt krävs enligt tillämplig lag, och du erkänner att var och en App-distributör har ingen skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på mobilapplikationen;

(3) i händelse av att mobilapplikationen inte uppfyller tillämplig garanti, kan du meddela den tillämpliga appdistributören, och appdistributören, i enlighet med dess villkor och policyer, kan återbetala köpeskillingen, om någon, betalat för mobilapplikationen, och i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag kommer appdistributören inte att ha någon annan garantiförpliktelse vad gäller mobilapplikationen;

(4) du föreställer och garanterar att (i) du inte är belägen i ett land som är föremål för ett amerikanskt embargo, eller som har utsetts av den amerikanska regeringen som ett ”terroriststödande” land och (ii) du inte är listad på en lista över förbjudna eller begränsade parter i USA: s regering;

(5) du måste följa tillämpliga tredje parts avtalsvillkor när du använder mobilapplikationen, t.ex. om du har en VoIP-applikation får du inte bryta mot deras trådlösa datatjänstavtal när du använder mobilapplikationen;

(6) du erkänner och samtycker till att appdistributörerna är tredjepartsmottagare av villkoren i denna mobilapplikation i dessa användarvillkor, och att varje appdistributör har rätten (och kommer att anses ha accepterat rätten) att verkställa villkoren i denna mobilapplicens som finns i dessa användarvillkor mot dig som en tredje parts mottagare av detta.

SOCIALA MEDIA

Som en del av webbplatsens funktionalitet kan du länka ditt konto till onlinekonton som du har med tredjepartsleverantörer (varje sådant konto, ett ”tredjepartskonto”) genom att antingen: (1) tillhandahålla ditt tredjepartskonto inloggningsinformation via webbplatsen; eller (2) som tillåter oss att få åtkomst till ditt tredjepartskonto, enligt vad som är tillåtet under tillämpliga villkor som reglerar din användning av varje tredje parts konto.

Du representerar och garanterar att du har rätt att avslöja din inloggningsinformation för ditt tredjepartskonto till oss och / eller ge oss tillgång till ditt tredje parts konto, utan att du bryter mot någon av villkoren som reglerar din användning av tillämpliga Tredjepartskonto och utan att förplikta oss att betala några avgifter eller att göra oss underkastade användningsbegränsningar som påläggs av tredjepartsleverantören av tredjepartskontot.

Genom att ge oss tillgång till alla tredjepartskonton, förstår du att (1) vi kan komma åt, göra tillgängliga och lagra (om tillämpligt) allt innehåll som du har tillhandahållit och lagrat på ditt tredjepartskonto (det ”sociala nätverket”) Innehåll ”) så att det är tillgängligt på och via webbplatsen via ditt konto, inklusive utan begränsning några vänlistor och (2) som vi kan skicka till och ta emot från ditt tredjepartskonto ytterligare information i den utsträckning du får ett meddelande när du länkar ditt konto med tredjepartskontot.

Beroende på vilka tredjepartskonton du väljer och med förbehåll för de sekretessinställningar som du har angett i sådana tredjepartskonton, kan personligt identifierbar information som du publicerar på dina tredjepartskonton vara tillgänglig på och via ditt konto på webbplatsen. Observera att om ett tredjepartskonto eller en tillhörande tjänst blir otillgänglig eller vår åtkomst till sådant tredjepartskonto avslutas av tredjepartsleverantören, kan det sociala nätverksinnehållet inte längre vara tillgängligt på och via webbplatsen.

Du kan när som helst avaktivera anslutningen mellan ditt konto på webbplatsen och dina tredjepartskonton. Observera att ditt förhållande med tjänsteleverantörerna för tredje part som är associerat med dina tredjepartsräkningar styrs enbart av dina avtal med sådana tjänsteleverantörer för tredje part.

Vi gör inga ansträngningar för att granska något socialt nätverksinnehåll för något syfte, inklusive men inte begränsat till, för noggrannhet, laglighet eller icke-intrång, och vi är inte ansvariga för något socialt nätverksinnehåll. Du bekräftar och samtycker till att vi kan komma åt din e-postadressbok som är kopplad till ett tredjepartskonto och din kontaktlista lagrad på din mobila enhet eller surfplatta endast för att identifiera och informera dig om de kontakter som också har registrerat sig för att använda webbplatsen .

Du kan inaktivera anslutningen mellan sajten och ditt tredjepartskonto genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan eller genom dina kontoinställningar (om tillämpligt). Vi kommer att försöka ta bort all information som lagras på våra servrar som erhölls via ett sådant tredjepartskonto, förutom användarnamn och profilbild som blir kopplad till ditt konto.

INSKICK

Du erkänner och samtycker till att frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information angående webbplatsen (”Inlämning”) som du tillhandahåller till oss är icke-konfidentiellt och ska bli vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och har rätt till obegränsad användning och spridning av dessa inlämningar för lagligt syfte, kommersiellt eller på annat sätt, utan bekräftelse eller ersättning till dig.

Du avstår härmed från alla moraliska rättigheter till sådana inlämningar, och du garanterar härmed att sådana inlämningar är originella hos dig eller att du har rätt att lämna in sådana inlämningar. Du samtycker till att det inte ska finnas någon ansträngning mot oss för någon påstådd eller faktisk överträdelse eller missbruk av äganderätt i dina inlämningar.

TREDJEPARTS WEBSITER OCH INNEHÅLL

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser (”tredje parts webbplatser”) samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, mönster, musik, ljud, video, information, applikationer , programvara och annat innehåll eller artiklar som tillhör eller härrör från tredje part (”Tredjepartsinnehåll”).

Sådana tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks inte, övervakas eller kontrolleras för noggrannhet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi är inte ansvariga för några tredjepartswebbplatser som nås via webbplatsen eller något tredjepartsinnehåll som publiceras på , tillgänglig via eller installerad från sajten, inklusive innehåll, noggrannhet, kränkningar, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller annan policy för eller som finns på tredjepartswebbplatser eller innehåll från tredje part.

Att inkludera, länka till eller tillåta användning eller installation av tredjepartswebbplatser eller något tredjepartsinnehåll innebär inte godkännande eller godkännande av dessa. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och komma åt tredjepartswebbplatser eller använda eller installera något tredjepartsinnehåll gör du det på din egen risk och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre reglerar.

Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive sekretess- och datainsamlingsmetoder, för alla webbplatser som du navigerar från webbplatsen eller relaterar till alla applikationer du använder eller installerar från webbplatsen. Alla köp du gör via tredjepartswebbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget ansvar överhuvudtaget för sådana köp som exklusivt ligger mellan dig och den tillämpliga tredje parten.

Du samtycker till och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredjepartswebbplatser och du ska hålla oss ofarliga från skada som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss ofarliga från eventuella förluster som orsakats av dig eller skada som orsakats av dig som beror på eller resulterar på något sätt från något tredjepartsinnehåll eller kontakt med tredje parts webbplatser.

ANNONSÖRER

Vi tillåter annonsörer att visa sina annonser och annan information i vissa områden på webbplatsen, till exempel sidofältannonser eller bannerannonser. Om du är en annonsör ska du ta fullt ansvar för alla annonser du placerar på sajten och alla tjänster som tillhandahålls på webbplatsen eller produkter som säljs genom dessa annonser.

Vidare, som annonsör, garanterar och föreställer du att du har alla rättigheter och behörighet att placera annonser på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter och avtalsrättigheter.

[Som annonsör samtycker du till att sådana annonser omfattas av vår Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) Meddelanden och policybestämmelser som beskrivs nedan, och du förstår och håller med om att det inte kommer att bli någon återbetalning eller annan ersättning för DMCA-avlägsningsrelaterade problem .] Vi ger helt enkelt utrymme att placera sådana annonser och vi har inga andra förhållanden med annonsörer.    

SAJTUNDERHÅLL

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att:

(1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor;

(2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som, enligt vår egen bedömning, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapporterar en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter;

(3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa tillgången till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den mån det är tekniskt genomförbart) något av dina bidrag eller någon del därav;

(4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar, att ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt tyngre för våra system;

(5) på annat sätt hantera sajten på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta att webbplatsen fungerar korrekt.

INTEGRITETSPOLICY

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Vänligen läs vår sekretesspolicy KLICKA HÄR publicerad på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy, som är integrerad i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen är värd i USA.

Om du öppnar webbplatsen från Europeiska unionen, Asien eller någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i USA, genom din fortsatta användning av Webbplatsen överför du dina uppgifter till USA och du samtycker uttryckligen till att dina data överförs till och behandlas i USA.

[Vidare accepterar vi inte medvetet, begär eller begär information från barn eller medvetet marknadsföring till barn. I enlighet med amerikanska lagen om skydd för privatlivets integritetsskydd, om vi får verklig kunskap om att någon under 13 år har lämnat personlig information till oss utan det nödvändiga och verifierbara föräldrarnas samtycke, kommer vi att ta bort den informationen från webbplatsen så snabbt som är ganska praktiskt.]

DIGITAL MILLENNIUM KOPIERINGSAKT (DMCA) MEDDELANDE OCH POLITIK

anmälningar

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du tror att allt material som finns tillgängligt på eller via webbplatsen bryter mot någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, ska du omedelbart meddela vårt utsedda Copyright Agent med hjälp av kontaktinformationen nedan (en ”meddelande”).

En kopia av din anmälan kommer att skickas till den som har lagt ut eller lagrat materialet som anges i meddelandet. Observera att enligt federal lag kan du hållas ansvarig för skador om du gör väsentliga felaktigheter i en anmälan. Om du inte är säker på att material som finns på eller länkat till av webbplatsen kränker din upphovsrätt, bör du överväga att först kontakta en advokat.

Alla anmälningar ska uppfylla kraven i DMCA 17 USC § 512 (c) (3) och innehålla följande information:

(1) En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är auktoriserad att handla på ägarens vägnar av en exklusiv rätt som påstås kränkas;

(2) identifiering av det upphovsrättsskyddade arbetet som påstås ha kränkts, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på webbplatsen omfattas av meddelandet, en representativ lista över sådana verk på webbplatsen;

(3) identifiering av materialet som påstås vara kränkande eller som är föremål för kränkande aktivitet och som ska tas bort eller åtkomst till vilket ska inaktiveras, och information som är rimligt tillräcklig för att vi ska kunna hitta materialet;

(4) information som är rimligt tillräcklig för att tillåta oss att kontakta den klagande parten, till exempel en adress, telefonnummer och, om tillgänglig, en e-postadress där den klagande parten kan kontaktas;

(5) ett uttalande om att den klagande parten har en god tro på att användning av materialet på det klagade sättet inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen;

(6) ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och under straff för skadedom, att den klagande parten är behörig att agera på ägarens vägnar av en exklusiv rätt som påstås kränks.

BESTRIDANDE NOTIFIKATION

Om du tror att ditt eget upphovsrättsskyddade material har tagits bort från sajten till följd av ett misstag eller felidentifiering, kan du skicka ett skriftligt motmeddelande till [oss / vår utsedda upphovsrättsagent] med hjälp av kontaktinformationen nedan (en ”räknemeddelande” ).

För att vara en effektiv räknaren enligt DMCA, måste din räkneapplysning innehålla i huvudsak följande:

(1) identifiering av materialet som har tagits bort eller inaktiverats och platsen där materialet dök upp innan det togs bort eller inaktiverades;

(2) ett uttalande om att du samtycker till jurisdiktion för Federal District Court där din adress är belägen, eller om din adress är utanför USA, för något rättsligt distrikt där vi är beläget;

(3) ett uttalande om att du kommer att acceptera delgivning av processen från den part som lämnat in meddelandet eller partiets agent;

(4) ditt namn, adress och telefonnummer;

(5) ett uttalande med skadedom om att du har en god tro på att materialet i fråga togs bort eller inaktiverades till följd av ett misstag eller felaktig identifiering av materialet som ska tas bort eller inaktiveras;

(6) din fysiska eller elektroniska signatur.

Om du skickar ett giltigt, skriftligt motmeddelande som uppfyller kraven som beskrivs ovan, kommer vi att återställa ditt borttagna eller inaktiverade material, såvida vi inte först får ett meddelande från den part som lämnar in meddelandet som informerar oss om att en sådan part har väckt talan om att hindra dig från bedriva kränkande aktiviteter relaterade till det aktuella materialet.

Observera att om du väsentligen felaktigt föreställer att det inaktiverade eller borttagna innehållet avlägsnades av misstag eller felaktig identifiering, kan du vara ansvarig för skadestånd, inklusive kostnader och advokatsavgifter. Att lämna in en falsk räkneanmälan utgör skadedom.

Utpekad Copyright Agent

[Namn]

Attn: Copyright Agent

[Adress]

[City, State Zip]

[e-post]

KOPIERINGSRÄTTSVILLKOR

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du tror att allt material som finns tillgängligt på eller via webbplatsen bryter mot någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, vänligen meddela oss omedelbart med hjälp av kontaktinformationen nedan (en ”meddelande”). En kopia av din anmälan kommer att skickas till den som har lagt ut eller lagrat materialet som anges i meddelandet.

Observera att enligt federal lag kan du hållas ansvarig för skador om du gör väsentliga felaktigheter i en anmälan. Om du inte är säker på att material som finns på eller länkat till av webbplatsen kränker din upphovsrätt, bör du överväga att först kontakta en advokat.

VARNING OCH AVSLUTNING

Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft när du använder webbplatsen. UTAN att begränsa något annat bestämmelse om dessa användningsvillkor, förbehåller vi oss rätten till, i vår enda diskretion och utan meddelande eller ansvar, förnekar tillgång till och användning av webbplatsen (inklusive blockering av vissa IP-adresser), till någon person eller någon anledning FÖR INGEN SKÄL, INKLUDERANDE UTEN BEGRÄNSNING FÖR BRYTANDE AV NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER COVENANT INNEHÅLLET I DESSA VILLKOR ANVÄNDNING ELLER ANVÄND LAG ELLER FÖRORDNING. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE I WEBBPLATSEN ELLER RADERA [DITT KONTO OCH] NÅGOT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU POSTADE NÅGON TID, UTAN VARNING, ENLIGT VÅR BESKRIVNING.

Om vi ​​avslutar eller stänger ditt konto av någon anledning, är det förbjudet att registrera dig och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller namnet på någon tredje part, även om du kanske agerar på uppdrag av den tredje fest.

Förutom att säga upp eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive utan begränsning förföljande civil, kriminell och förbudsrätt.

ÄNDRINGAR OCH AVBROTT

Vi förbehåller oss rätten att ändra, ändra eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning utan eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande när som helst.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några ändringar, prisändringar, upphävande eller upphörande av webbplatsen.

Vi kan inte garantera att webbplatsen kommer att finnas tillgänglig hela tiden. Vi kan uppleva hårdvara, programvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket kan leda till avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt ändra webbplatsen när som helst eller av någon anledning utan att meddela dig.

Du samtycker till att vi inte har något ansvar för eventuella förluster, skador eller besvär orsakade av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen under någon stillestånd eller upphörande av webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att tvinga oss att underhålla och stödja webbplatsen eller tillhandahålla eventuella korrigeringar, uppdateringar eller utgivningar i samband med den.

GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och din användning av webbplatsen regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i staten [statens namn] som är tillämpliga på avtal som har gjorts och som helt ska utföras inom staten / samväldet i [statens namn], utan hänsyn till dess lagkonfliktprinciper.

TVISTLÖSNING

Alternativ 1 : Alla rättsliga åtgärder av vilken art som helst som du eller oss väckt (antingen ”parterna” och individuellt, en ”part”) ska inledas eller åtalas i de statliga och federala domstolarna i [länets län], [statens namn], och parterna samtycker härmed till och avstår från alla försvar av brist på personlig jurisdiktion och forum non conveniens med avseende på plats och jurisdiktion i sådana statliga och federala domstolar.

Tillämpning av FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor och lagen om enhetlig datainformation (UCITA) är undantagna från dessa användarvillkor. Under inga omständigheter får något krav, talan eller förfarande väckt av någon av parterna relaterade på något sätt till webbplatsen inledas mer än ______ år efter det att talan har uppstått.

Alternativ 2: Informella förhandlingar

För att påskynda upplösning och kontrollera kostnaderna för eventuella tvister, kontroverser eller fordringar relaterade till dessa användarvillkor (var och en ”tvist” och kollektivt ”tvister”) som antingen du eller oss väcker (individuellt, en ”part” och kollektivt , ”parterna”, är parterna överens om att först försöka förhandla om tvister (utom de tvister som uttryckligen anges nedan) informellt i minst  ______  dagar innan man inleder en skiljedom. Sådana informella förhandlingar inleds efter skriftligt meddelande från en part till den andra parten.

Bindande medling

Om parterna inte kan lösa en tvist genom informella förhandlingar, kommer tvisten (utom de tvister som uttryckligen utesluts nedan) att slutligen och uteslutande lösas genom bindande skiljedom. DU FÖRSTÅ DET ATT UTAN DENNA BESTÄMMELSE, DU HAR RÄTTET ATT STÄNGA I DOMSTOLEN OCH HAR EN JURY-PRÖVER.

Skiljen ska inledas och genomföras enligt reglerna för kommersiell skiljedom från American Arbitration Association (”AAA”) och, i förekommande fall, AAA: s kompletterande förfaranden för konsumentrelaterade tvister (”AAA Consumer Rules”), som båda finns tillgängliga på AAA-webbplats www.adr.org.

Dina skiljedomsavgifter och din andel av skiljedomskompensationen ska regleras av AAA-konsumentreglerna och, i förekommande fall, begränsas av AAA-konsumentreglerna. [Om skiljedomaren fastställer att sådana kostnader är överdrivna kommer vi att betala alla skiljeavgifter och utgifter.]]

Skiljen kan genomföras personligen genom inlämnande av handlingar, per telefon eller online. Skiljemannen kommer att fatta ett beslut skriftligen, men behöver inte lämna en motivering om inte någon av parterna begär det. Skiljedomaren måste följa tillämplig lag, och varje utdelning kan ifrågasättas om skiljemannen inte gör det.

Om inte annat krävs enligt gällande AAA-regler eller tillämplig lag kommer skiljeförfarandet att ske i [namn på län] län, [statens namn]. Om inte annat anges här, kan parterna rättvisa i domstol för att tvinga skiljedom, stanna förfaranden i väntan på skiljedom eller för att bekräfta, ändra, utrymma eller fatta dom om skiljedomen.

Om en tvist av någon anledning fortsätter i domstol snarare än skiljedom, ska tvisten inledas eller åtalas i de statliga och federala domstolarna som ligger i [namn på länet], [statens namn], och parterna samtycker härmed till, och avstå från alla försvar av brist på personlig jurisdiktion och forum non conveniens med avseende på plats och jurisdiktion i sådana statliga och federala domstolar. Tillämpning av FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor och lagen om enhetlig datainformation (UCITA) är undantagna från dessa användarvillkor.

Under inga omständigheter får någon tvist väckt av någon av parterna relaterade på något sätt till webbplatsen inledas mer än _____ år efter det att talan har uppstått. Om denna bestämmelse konstateras vara olaglig eller inte verkställbar, kommer ingen av parterna att välja att skiljedom någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befunnits vara olaglig eller inte verkställbar, och sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig behörighet inom de domstolar som anges för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

Alternativ 3: Binding Arbitration

För att påskynda lösningen och kontrollera kostnaden för eventuella tvister, kontroverser eller fordringar som är relaterade till dessa användarvillkor (var och en ”tvist” och kollektivt ”tvister”), varje tvist som väcks av antingen du eller oss (enskilt, en ”part” och kollektivt ska ”parterna”) slutligen och uteslutande lösas genom bindande skiljedom.

DU FÖRSTÅ DET ATT UTAN DENNA BESTÄMMELSE, DU HAR RÄTTET ATT STÄNGA I DOMSTOLEN OCH HAR EN JURY-PRÖVER. Skiljen ska inledas och genomföras enligt reglerna för kommersiell skiljedom från American Arbitration Association (”AAA”) och, i förekommande fall, AAA: s kompletterande förfaranden för konsumentrelaterade tvister (”AAA Consumer Rules”), som båda finns tillgängliga på AAA-webbplats www.adr.org.

Dina skiljedomsavgifter och din andel av skiljedomskompensationen ska regleras av AAA-konsumentreglerna och, i förekommande fall, begränsas av AAA-konsumentreglerna. [Om sådana kostnader fastställs av skiljemannen att vara överdrivna kommer vi att betala alla skiljedomar och utgifter.]

Skiljen kan genomföras personligen genom inlämnande av handlingar, per telefon eller online. Skiljemannen kommer att fatta ett beslut skriftligen, men behöver inte lämna en motivering om inte någon av parterna begär det. Skiljedomaren måste följa tillämplig lag, och varje utdelning kan ifrågasättas om skiljemannen inte gör det.

Om inte annat krävs enligt gällande AAA-regler eller tillämplig lag kommer skiljeförfarandet att ske i [namn på län] län, [statens namn]. Om inte annat anges här, kan parterna rättvisa i domstol för att tvinga skiljedom, stanna förfaranden i väntan på skiljedom eller för att bekräfta, ändra, utrymma eller fatta dom om skiljedomen.

Om en tvist av någon anledning fortsätter i domstol snarare än skiljedom, ska tvisten inledas eller åtalas i de statliga och federala domstolarna som ligger i [namn på länet], [statens namn], och parterna samtycker härmed till, och avstå från alla försvar av brist på, personlig jurisdiktion och forum non conveniens med avseende på plats och jurisdiktion i sådana statliga och federala domstolar.

Tillämpning av FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor och lagen om enhetlig datainformation (UCITA) är undantagna från dessa användarvillkor.

Under inga omständigheter får någon tvist väckt av någon av parterna relaterade på något sätt till sajten eller tjänsterna inledas mer än ______ år efter det att talan har uppstått. Om denna bestämmelse konstateras vara olaglig eller inte verkställbar, kommer ingen av parterna att välja att skiljedom någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befunnits vara olaglig eller inte verkställbar, och sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig behörighet inom de domstolar som anges för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

Alternativ 2 / Alternativ 3: Begränsningar

Parterna är överens om att varje skiljedom ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska (a) ingen skiljedom förenas med något annat förfarande; (b) det inte finns någon rätt eller behörighet för att någon tvist ska skiljas på gruppbasis eller för att använda gruppförfaranden; och (c) det finns ingen rätt eller myndighet för att någon tvist kan föras in i en påstådd representativ kapacitet för allmänhetens räkning eller andra personer.

Alternativ 2 / Alternativ 3: Undantag från [Informella förhandlingar och] Skiljedom

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om [informella förhandlingar och] bindande skiljedom: (a) Tvister som syftar till att verkställa eller skydda, eller om giltigheten av någon av en parts immateriella rättigheter; (b) varje tvist relaterad till eller som uppstår från anklagelser om stöld, piratkopiering, invasion av sekretess eller obehörig användning; och (c) alla krav på föreläggande.

Om denna bestämmelse konstateras vara olaglig eller inte verkställbar, kommer ingen av parterna att välja att skiljedom någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befunnits vara olaglig eller inte verkställbar, och sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig behörighet inom de domstolar som anges för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion. 

KORRIGERINGAR

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, prissättning, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller underlåtenheter och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst, utan föregående meddelande.

VARNING

WEBBPLATSEN TILLVERKAS PÅ EN AS-IS OCH SOM TILLGÄNGLIG GRUND DU Håller med om att ditt användande av webbplatsens tjänster kommer att vara på din enda risk. I den allra största utsträckning som föreskrivs i lagstiftningen, AVSLAGAR VI ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE, I samband med WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DENNA, INKLUDERANDE UTAN BEGRÄNSNING, DE IMPLICERADE GARANTIERNA FÖR MERCHANTABILITET, FITNESS PÅ NÄTVERK. VI GÖR INGEN GARANTIER ELLER REPRESENTATIONER OM LÄKEMEDELEN ELLER FÖRHANDLINGEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET FÖR NÅGRA WEBBPLATSER LÄNKNA TILL DENNA WEBBPLATS OCH VI kommer ATT ANTAGA INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGON (1) FEL, MISKAR ELLER INAC 2) PERSONLIGT SKADA ELLER FASTIGHETSKADA, AV NÅGON NATUR VAD DET ÄR, RESULTAT FRÅN DIN TILLGÄNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) NÅGON OAVKÄNNANDE TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKERADE TJÄNARE OCH / ELLER ALLA OCH ALL PERSONLIG INFORMATION OCH / ELLER FINANSIELL INFORMATION LAGRAD DÄR, (4) ALLA INTREDNING ELLER AVSLUTANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) ALLA BUGS, VIRUSER, TROJANHÄSTER ELLER LIKE SOM KAN SÄTT TILL ELLER UNDER WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART, OCH / (6) ALLA fel eller utelämnanden i något innehåll eller material eller för något förlust eller skada på något slag som är uppkomna som resultat FÖR ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL POSATERADE, ÖVERFÖRDA ELLER ANNAT GÖRES TILLGÄNGLIGA VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTIERAR, GÄLLER INTE, GARANTIER ELLER ANTAGER ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNSTER ELLER ANBJUDAS AV EN TREDJE PART I GÅNG AV WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLINKAD WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILT APPLIKATION FUNKTIONERAD ANNAN BANNER ELLER ANNAN BANNER OCH VI SKA INTE FÖR ATT ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARA FÖR ÖVERVAKNING AV NÅGRA TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON TREDJEPARTS LEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM MED INKÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST genom något medium eller i något miljö, ska du använda din bästa dom och utöva fÖRSIKTIGHET DÄR GODKÄNNANDE.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Under inga omständigheter kommer VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, MEDARBETARE, ELLER AGENTER ANSVAR FÖR DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR ALLA DIREKTA, indirekta, konsekventa, exemplariska, tillfälliga, speciella eller funktionsdugliga skador, inklusive förlorade intäkter, förlorade rättigheter ELLER ANDRA SKADOR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, Även om vi har meddelats om möjligheten till sådana skador. [OBSERVERA NÅGOTT TILL KONTROLLEN INNEHÅLLANDE HÄR, VÅRT ANSVAR TILL DIG FÖR NÅGONA ORSAK VAD DET OCH OCH OCH OBSERVERA FÖR ÅTGÄRDSFORMEN, VILL ALLA TIDER BEGRÄNSAS TILL [LESSERNA AV] UNDER DEN 1 MÅNADSPERIODEN FÖR NÅGONS ÅTGÄRDSFÖRSLAG som uppstår [ELLER] 1000 $. Vissa statliga lagar tillåter inte begränsningar för implicerade garantier eller uteslutning eller begränsning av vissa skador. OM dessa lagar gäller för dig,

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, skydda och hålla oss ofarliga, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive officerare, agenter, partners och anställda, från och mot alla förluster, skador, ansvar, krav eller krav, inklusive rimliga advokater ”avgifter och utgifter som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av: (1) [dina bidrag]; (2) användning av webbplatsen; (3) överträdelse av dessa användarvillkor; (4) alla brott mot dina framställningar och garantier som anges i dessa användarvillkor; (5) din kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsad till immateriella rättigheter; eller (6) någon öppen skadlig handling gentemot någon annan användare av webbplatsen som du anslöt till via webbplatsen.

Trots det ovanstående förbehåller vi oss rätten på din bekostnad att ta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som du är skyldig att ersätta oss för, och du samtycker till att samarbeta på din bekostnad med vårt försvar av sådana påståenden. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådant anspråk, handling eller förfarande som är föremål för denna skadestånd när vi blir medvetna om det.

ANVÄNDARDATA

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du skickar till webbplatsen i syfte att hantera webbplatsens prestanda, såväl som data som rör din användning av sajten. Även om vi utför regelbundna säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för all information som du överför eller som hänför sig till all aktivitet du har utfört med webbplatsen.

Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådana uppgifter, och att du härmed avstår från rätt till handling mot oss som uppstår till följd av sådan förlust eller korruption av sådana uppgifter.

Elektroniska kommunikationer, transaktioner och signaturer

Att besöka webbplatsen, skicka e-postmeddelanden och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla lagkrav om att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU HÅR HÄR GODKÄNNANDE FÖR ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA UNDERSKRIFTER, KONTRAKTER, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA INSPELNINGAR OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV ANMÄLNINGAR, POLICYER OCH REKORD OM TRANSAKTIONER INITIERAD ELLER FÖLJADE AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN.

Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalunderskrift eller leverans eller lagring av icke-elektroniska poster, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.

CALIFORNIA ANVÄNDARE OCH RESIDENTER

Om något klagomål hos oss inte löses på tillfredsställande sätt kan du kontakta reklamationsenheten för avdelningen för konsumenttjänster i Kaliforniens avdelning för konsumentfrågor skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornien 95834 eller per telefon vid (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

DIVERSE

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på webbplatsen eller avseende webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vårt underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor fungerar till fullo enligt lag. Vi kan när som helst tilldela någon eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för förlust, skada, försening eller underlåtenhet att handla orsakade av någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll.

Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen vara avskiljbar från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för några återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture-, partnerskap-, anställnings- eller byråförhållande mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen.

Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss i kraft av att vi har utarbetat dem. Du avstår härmed allt försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen för dessa användarvillkor och bristen på att underteckna av parterna för att utföra dessa användarvillkor.

KONTAKTA OSS

hadenspotions.se är en webbplats som drivs av ROH Trade & Commerce. Vi är registrerade i Sverige och momsnummer är SE620324751201

Om du har frågor eller kommentarer om dessa villkor, vänligen kontakta oss på:

kontakt@hadenspotions.se